lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurser

Kurser inom handelsrätt

Fristående kurser på nivå 1-30 hp Termin
HARA15 Affärsjuridisk grundkurs, 30 hp HT/VT
HARA06 Arbetsrätt I, 15 hp HT/Som
HARA26 Arbetsrättslig grundkurs, 30 hp HT
HARA19 Beskattningsrätt I, 15 hp HT/VT
HARA24 Dataskyddsjuridik, 15 hp HT/VT
HARA23 Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp HT/VT
HARA18 Företagsjuridik I, 15 hp HT/VT
HARA29 Internetbaserad kurs i beskattningsrätt, 15 hp HT/VT
HARA04 Juridisk översiktskurs, 15 hp HT/VT
HARA10 Juridisk översiktskurs-endast för programstudenter, 15 hp HT/VT
HARA30 Legal Aspects on Artificial Intelligence, 7,5 hp HT
HARA27 Miljörätt, 15 hp HT/VT
 
Fristående kurser på nivå 31-60 hp Termin
HARG12 Aktiebolagsrätt, 15 hp HT
HARG06 Arbetsrätt II, 15 hp VT
HARG09 Beskattningsrätt II, 15 hp HT/VT
HARG11 EU:s marknads- och konkurrensrätt, 15 hp VT
HARG16 Internationell och komparativ arbetsrätt, 15 hp VT
HARG03 Kommersiell avtalsrätt och förhandling, 15 hp HT
HARG10 Marknadsföringsrätt och immaterialrätt, 15 hp VT
HARG04 Revisorsjuridik, 15 hp HT/VT
 
Fristående kurser på nivå 61-90 hp Termin
HARH13 Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 hp HT/VT
HARH01 Affärsjuridisk kandidatkurs med examensarbete, 30 hp HT/VT
HARH06 Arbetsrätten i metod och tillämpning, 15 hp HT
HARH11 Internationell beskattning, 15 hp HT/VT
HARH16 Kandidatuppsats i arbetsrätt, 15 hp HT
HARH02 Rättsliga aspekter på artificiell intelligens, 7,5 hp HT
 
Övriga kurser Termin
PEAB04 Arbetsrättslig grundkurs (endast inom PA-prog.), 15 hp VT
HARG21 EU Law, 7,5 hp HT
HARG20 EU Law, 15 hp VT
GEMA60 Juridik för tekniker, 7,5 hp HT
EXTG70 Miljörätt, 7,5 hp VT
MVEC18 Miljörätt för miljövetare, 15 hp HT
MNXC01 Miljörätt för naturvetare, 15 hp VT
PEAB05 Personal- och arbetslivsfrågor i en ekonomisk kontext, 15 hp HT