lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurser

Kurser inom handelsrätt

Fristående kurser på nivå 1-30 hp Termin
HARA15 Affärsjuridisk grundkurs, 30 hp HT/VT
HARA70 Affärsjuridisk grundkurs (Kurspaket), 30 hp HT/VT
HARA06 Arbetsrätt I, 15 hp HT/VT
HARA26 Arbetsrättslig grundkurs, 30 hp HT/VT
HARA19 Beskattningsrätt I, 15 hp HT/VT
HARA33 Dataskyddsjuridik, distanskurs, 15 hp HT
HARA23 Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp HT/VT
HARA18 Företagsjuridik I, 15 hp HT/VT
HARA29 Internetbaserad kurs i beskattningsrätt, 15 hp HT/VT
HARA35 Juridik och Artificiell Intelligens (AI), 7,5 hp HT/VT
HARA04 Juridisk översiktskurs, 15 hp HT/VT/Som
HARA10 Juridisk översiktskurs-endast för programstudenter, 15 hp HT/VT
HARA34 Juridik, sociala medier och influencers Sommar
HARA71 Kommersiella avtal och köp HT/VT
HARA37 Miljörätt, 15 hp HT/VT
 
Fristående kurser på nivå 31-60 hp Termin
HARG12 Aktiebolagsrätt, 15 hp HT
HARG06 Arbetsrätt II, 15 hp VT
HARG09 Beskattningsrätt II, 15 hp HT/VT
HARG29 Beskattning i den digitala eran, 15 hp HT
HARG11 EU:s marknads- och konkurrensrätt, 15 hp VT
HARG25 Europeisk dataskyddsrätt, 15 hp VT
HARG30 Corporate Taxation and Sustainability, 7,5 hp Sommar
HARG16 Internationell och komparativ arbetsrätt, 15 hp VT
HARG03 Kommersiell avtalsrätt och förhandling, 15 hp HT
HARG10 Marknadsföringsrätt och immaterialrätt, 15 hp VT
HARG04 Revisorsjuridik, 15 hp HT/VT
 
Fristående kurser på nivå 61-90 hp Termin
HARH13 Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 hp HT/VT
HARH06 Arbetsrätten i metod och tillämpning, 15 hp HT
HARH11 Internationell beskattning, 15 hp VT
HARH16 Kandidatuppsats i arbetsrätt, 15 hp HT
 
Övriga kurser Termin
PEAB04 Arbetsrättslig grundkurs (endast inom PA-prog.), 15 hp VT
HARG20 EU Law, 15 hp VT
EXTG70 Miljörätt, 7,5 hp VT
MVEC18 Miljörätt för miljövetare, 15 hp HT
MNXC01 Miljörätt för naturvetare, 15 hp VT
PEAB05 Personal- och arbetslivsfrågor i en ekonomisk kontext, 15 hp HT