lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Skatteakademins seminarier

Våren 2019

 

 

Vårens kommande seminarier

27 mars, kl. 16.30:  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden - idag och imorgon

Förhandsbeskedsinstitutet har stor betydelse både för enskilda och som ingång till prejudikatbildning.
Hur kan utvecklingen tänkas ske framöver? Den senaste utvecklingen indikerar en ökad avvisningsfrekvens. Detta och grunderna för avvisning
diskuteras under ledning av Skatterättsnämndens ordförande Christina Eng och skattejuristen Ingrid Melbi, tidigare PWC.


9 maj, kl 16.30:  Ökad kvalitet i skatteprocessen

En arbetsgrupp, bestående av 14 representanter från förvaltningsdomstolarnas samtliga instanser, Skatteverket och Advokatsamfundet, 
har sedan hösten 2018 diskuterat hur skatteprocessen kan utvecklas.

Under ledning av Chefsrådman Peter Kristiansson, Förvaltningsrätten i Malmö,Advokat Sven-Åke Bergqvist, Mannheimer & Swartling och Enhetschef Eva Mårtensson Skatteverket diskuteras vid seminariet hur förvaltningsdomstolar, företrädare för Skatteverket samt ombud för de skattskyldiga i samsyn kan finna åtgärder för en förbättrad skatteprocess.