lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Skatteakademins seminarier

Våren 2019

Välkommen till vårens första seminarium i Lunds skatteakademi och seminariet Informationsskyldighet för skatterådgivare med Börje Leidhammar, advokat och expert i Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare, David Kleist, docent Göteborgs Universitet, Christina Hammarstrand, skattejurist på Skatteverket och Håkan Behmer, skattechef på BDO.

 

Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare förväntas lämna sitt betänkande i början av januari.

 

Seminariet kommer att hållas den 17 januari, kl. 16:30 i Telaris, Juridiska fakulteten, Lilla Gråbrödersgatan 4, Lund.