lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Lunds skatteakademi

Lunds skatteakademi är det kollektiv av skatterättsforskare som verkar inom den gemensamma forsknings- och undervisningsmiljö i skatterätt som delas mellan Juridiska fakulteten och Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan, vid Lunds universitet.

För att stimulera och stärka den skatterättsliga miljön i Öresundsregionen bjuder akademin in till diskussion kring aktuella skatterättsfrågor. Seminarierna, som hålls vid ett par tillfällen varje termin, inleds med ett föredrag från någon forskare, och avslutas med mingelbuffé och därtill hörande dryck. Seminarierna är kostnadsfria, vilket är ett resultat av flertalet generösa bidrag från våra samarbetsföretag.

Skatteakademins seminarier är en uppskattad mötesplats där privata och offentliga aktörer inom skatterätten träffas tillsammans med akademiker och studenter med inriktning mot skatterätt och offentlig ekonomi.

Varmt välkommen till Lunds skatteakademi!

Preliminärt schema för hösten 2017

 

14 september Proportionalitetsprincipen i EU-skatterätten

Docent Maria Hilling, Lunds universitet, talar kring proportionalitetsprincipens ställning i EU-skatterätten. Anförandet kommenteras av professor Xavier Groussout och docent Henrik Wenander, Lunds universitet.

17 november Fair Taxation, Tax Transparency and Disclosure Rules

Inom ramen för konferensen Sustainable Business, Reporting and Assurance är Lunds skatteakademi medarrangör till temat om hållbar beskattning. Temat avhandlas kl. 15:20-17:20 i Crafoodsalen, Ekonomihögskolan. Antalet platser är begränsat, men anmälan görs som vanligt via den anmälningsfunktionen som öppnar i samband med att inbjudan skickas ut ett par veckor innan seminariet. För fullständig information, se konferensen hemsida via länken ovan.


Ytterligare ett seminarium kommer att hållas under hösten. Information kring detta kommer att presenteras i god tid här på Skatteakademins hemsida, samt i de inbjudningar som skickas ett par veckor innan aktuellt seminarium.