lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Lunds skatteakademi

Lunds skatteakademi är det kollektiv av skatterättsforskare som verkar inom den gemensamma forsknings- och undervisningsmiljö i skatterätt som delas mellan Juridiska fakulteten och Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan, vid Lunds universitet.

För att stimulera och stärka den skatterättsliga miljön i Öresundsregionen bjuder akademin in till diskussion kring aktuella skatterättsfrågor. Seminarierna, som hålls vid ett par tillfällen varje termin, inleds med ett föredrag från någon forskare, och avslutas med mingelbuffé och därtill hörande dryck. Seminarierna är kostnadsfria, vilket är ett resultat av flertalet generösa bidrag från våra samarbetsföretag.

Skatteakademins seminarier är en uppskattad mötesplats där privata och offentliga aktörer inom skatterätten träffas tillsammans med akademiker och studenter med inriktning mot skatterätt och offentlig ekonomi.

Vi planerar tre seminarier under våren. Det första, 17 januari, behandlar Informationsskyldighet för skatterådgivare. I mars kommer ett seminarium  att hållas om förhandsbeskedsinstitutet och i maj har vi planerat ett om kvalitetsarbete angående domstolars dömande på skatteområdet.

Höstens kommande seminarier

10 september, kl. 16.30: Skatteflyktslagen i ljuset av skatteflyktsdirektivets allmänna regel mot missbruk

Richard Croneberg, doktorand vid Juridiska institutionen, kommer att tala på temat och i anslutning till seminariet kommer vi att presentera forskarutbildningen och hur doktorandtiden ser ut, både om man arbetar med detta på heltid eller deltid.

7 oktober, kl 16.30: Den aktuella skattepolitiken

 

Leif Jakobsson, statssekretarare åt Magdalena Anderson, och talar om den aktuella skattepolitiken.

21 november, kl 16.30: Erfarenheter och problem med de nya ränteavdragsreglerna

Professor Claes Norberg