lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tidigare seminarier

Open Innovation – minerad mark eller möjligheternas marknad?

Öppna innovationsprocesser är föremål för omfattande diskussioner och kan ge nya möjligheter för samarbete mellan olika typer av företag, stora såväl som små. Rädslan för ”not invented here” börjar försvinna och allt fler företag inser nyttan av att fånga upp idéer och innovationer utanför den egna R&D-avdelningen. Genom öppna och transparenta processer kan företag, myndigheter och andra organisationer utnyttja extern kompetens för att möta utmaningar från ny teknik, global konkurrens och behov av snabba omställningar utan att behöva fatta beslut om gigantiska investeringar i egenutvecklad teknik.

Datum: 3 juni 2013, för detaljer se inbjudan

”När goda råd är dyra” - ett interaktivt seminarium om ett ungt företags juridiska utmaningar

Var du med förra gången? Om inte, missade du en rolig och tankeväckande diskussion mellan företrädare för innovativa företag och advokater, bolagsjurister och forskare. Vilka juridiska problem möter en ny affärsidé? Hur ska de hanteras? Vi hann diskutera bolagsbildning, aktieägaravtal och snudda vid skydd för idéerna. Varningsflaggor hissades och praktiska lösningar föreslogs. Men tiden tog slut innan vi hunnit börja ordentligt. Nu går vi alltså vidare.

Datum: 27 februari 2013, för detaljer se inbjudan

”När goda råd är dyra” - ett interaktivt seminarium om ett ungt företags juridiska utmaningar

Affärsjuridiskt Forum inbjuder till ett interaktivt seminarium där du ges tillfälle att ventilera de juridiska utmaningar som möter en innovatör som står i begrepp att förverkliga en affärsidé.

Datum: 30 oktober 2012, för detaljer se inbjudan

Det upphovsrättsliga datorprogramskyddet – Är det ett urholkat skydd?

I Sverige, som i Europa, är upphovsrätten sedan länge det centrala immaterialrättsliga skyddet för datorprogram, även om det patenträttsliga skyddet blivit allt mer aktuellt. Det upphovsrättsliga skyddet har många gånger uppfattas som ett brett skydd.
Två aktuella domar från EU-domstolen har emellertid avsevärt snävat in det upphovsrättsliga datorprogramskyddet.

Datum: 29 maj 2012, för detaljer se inbjudan

Immateriella rättigheter som affärsstrategi - Hur kan den nationella innovationsstrategin hjälpa till?

Här får Du tillfälle att lyssna till och diskutera med dels personer som just nu arbetar med att ta fram en nationell innovationsstrategi för Sverige, dels forskare och praktiker som har djup och relevant kunskap om immaterialrättigheternas roll för innovativt företagande.

Datum: 10 april 2012, för detaljer se inbjudan

Verktyg för innovation och företagande - juridiken som strategisk resurs

Lunds universitets Rektor Per Eriksson: Universitetet som rättsbank för nyföretagande
VD för Terranet Pär Olof Johannesson: Juridikens roll i högteknologiska utvecklingsbolag
Styrelseordförande för NeuroVive Greg Batcheller: Law as a tool for value creation in business
Paneldebatt med deltagande av talarna samt jur. dr. Eva Lindell-Frantz  och jur. dr. Jonas Ledendal, Lunds universitet.

Datum: 7 december 2011, för detaljer se inbjudan