lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö, 7,5 hp

Kurskod: TEK070

Frågorna om hur man skall hantera olika risker ur juridiska synpunkter är mångfacetterade och komplexa. De olika områdena har ofta detaljerade föreskrifter som förändras i takt med utvecklingen. Särskild vikt kommer därför att läggas på att studenterna skall bli förtrogna med de juridiska systemen inom områden som berör säkerhet, hälsa och miljö. I kursen ingår att lära sig hitta och tillämpa aktuella regler men också att skaffa sig mer övergripande systemförståelse, som är viktig att ha då praktiska problem skall lösas. Vissa internationella, och då främst EU-sammanhang, kommer att beröras. Mer om kursens innehåll kan du läsa i kursplanen nedan.

TEK070 ges i samarbete med Brandteknik på LTH och ingår i Civilingenjörsutbildningen inom Riskhantering

Denna kurs gavs sista gången VT 2017.

Schema

Schema VT 2017 

Kursplan, litteraturlista och inledning

TEK070 Kursplan 2016/2017

TEK070 Kurslitteratur VT 2017

TEK070 Inledning

Kursinformation

Kursansvarig lärare
Carina Funck
carina.funck@har.lu.se
tel. 046-222 44 09

Kursadministratör
Pernilla Håkansson
pernilla.hakansson@har.lu.se
tel. 046-222 78 99