lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Arbetsrättslig grundkurs, 15 hp

kurskod: PEAB04

OBS! Kursen ges endast inom PA-programmet!

Kursen innehåller en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod speciellt med inriktning på arbetslivet. Samspelet mellan arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal liksom skillnader i arbetsrättsligt hänseende mellan privat och offentlig sektor belyses. Därutöver behandlas innehållet i central lagstiftning såsom förenings- och förhandlingsrätt, medbestämmande, kollektivavtal och stridsrätt. Vidare studeras den enskilde arbetstagarens rättsliga ställning, anställningsskydd, diskriminering, arbetsmiljö, arbetstid och semester.
 

Schema

Schema  VT 2017

Kursplan och litteraturlista

PEAB04 Kursplan

PEAB04 Kurslitteratur VT 2017