lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Antagningsfrågor

Alla antagningsfrågor om kursen ställs till studievägledare Lotta Persmark vid Inst. för biologisk grundutbildning.
lotta.persmark@biol.lu.se
tel. 046-222 37 28

Kursinformation

Kursansvarig lärare
Marie Appelstrand
marie.appelstrand@har.lu.se
tel. 046-222 14 53

Kursadministratör
Pernilla Håkansson
pernilla.hakansson@har.lu.se
tel. 046-222 78 99