lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Affärsjuridisk kandidatkurs med examensarbete, 30 hp

Kurskod: HARH01

Kursens syfte är att studenterna självständigt ska skriva och muntligt försvara ett examensarbete som leder till en kandidatexamen i handelsrätt. Kursen är uppdelad i två sammanhängande delar där den första innehåller föreläsningar och förberedande träningsmoment som är av direkt relevans för det kommande uppsatsskrivandet. Under den andra delen ges studenterna tid att självständigt arbeta med sitt examensarbete under handledning. 

Behörighetskrav

120 hp varav 60 hp avslutade kurser i handelsrätt, varav 30 hp på B-nivå (31-60 hp-nivå) inkl. godkänd B-uppsats eller motsvarande kunskaper enligt prövning av examinator/kursansvarig.

Schema

Schema VT 2018

Kursplan och litteraturlista

HARH01 Kursplan VT 2018

HARH01 Kurslitteratur VT 2018