lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Beskattning i den digitala eran, 15 hp

Kurskod: HARG29

Kursen omfattar både direkt och indirekt beskattning och innehåller olika skatteblock, vilka presenteras ur perspektivet av utmaningarna till följd av fenomenet "digitalisering" av ekonomin. Dessa skatteblock innehåller i synnerhet internationell och EU-rättslig inkomstbeskattning, EU: s mervärdesskatt, energi och miljöbeskattning, OECD: s arbete relaterat till beskattning av den digitala ekonomin, WTO och beskattning.

I kursen tränas och utvecklas färdigheten och förmågan till rättslig argumentation och problemlösning i muntlig och skriftlig form, samt förmågan att identifiera samband mellan olika skatteområden.

Undervisningen bedrivs på både svenska och engelska.

 

HT20 Läser kursen tillsammans med JUDN23 som ges hos Juridicum.

Schema

HARG29 Schema HT 2020

Observera att schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursplan och litteraturlista

HARG29 Kursplan HT 2020

HARG29 Kurslitteratur HT 2020

Johan Green
Utbildningsadministratör

johan.green@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 38 25
Rum: EC2-383