lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Europeisk dataskyddsrätt, 15 hp

KURSKOD: HARG25

EU:s dataskyddsreform har inneburit en långtgående europeisering av dataskyddsrätten. Den här kursen ger fördjupad kunskap om EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och kompletterande svensk lagstiftning, men ger också en god bild av hur rättsområdet växer fram internationellt och dess inverkan på den datadriva ekonomin. Kursen vänder sig i första hand till jurister, systemvetare och andra experter som behöver arbeta praktiskt med dataskyddsfrågor. Den passar också utmärkt för dig som vill vidareutveckla din kompetens som dataskyddsombud eller dataskyddssamordnare. Undervisningen består av föreläsningar och praktiska övningar. Kursen avslutas genom att du i form av en kortare uppsats får möjlighet att träna din förmåga att utreda och fördjupa dig i en dataskyddsrättslig fråga.

Denna kurs planeras att ges nästa gång VT 2022.

Schema

HARG25 Schema HT 2020

Kursplan och litteraturlista

HARG25 Kursplan

HARG25 Kurslitteratur HT 2020