lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Marknadsföringsrätt och immaterialrätt, 15 hp

Kurskod: HARG10

Kursen behandlar grundläggande svensk och europeisk marknadsföringsrätt och immaterialrätt. I den digitala och globaliserade ekonomin har varumärken och andra former av intellektuellt kapital blivit företagets viktigaste tillgångar. Företagets strategier för att bygga upp, skydda och förvalta sådana tillgångar påverkas i hög grad av rättslig reglering på både nationell och europeisk nivå.

Kursen riktar sig i första hand till den som arbetar med marknadsföring och varumärkesbyggande, men även till den som hanterar företagets immaterialrätter såsom upphovsrätt, designskydd och patent.

Behörighetskrav:

  • Juridisk översiktskurs samt Företagsjuridik I eller
  • Juridisk översiktskurs samt 30 hp Företagsekonomi (innehållande minst 5 hp marknadsföring)

Observera att denna kurs i viss mån överlappar med den tidigare kursen Immaterialrätt och konkurrensrätt.

Schema

HARG10 Schema VT 2021

Kursplan och litteraturlista

HARG10 Kursplan

HARG10 Kurslitteratur VT 2021