lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Revisorsjuridik, 15 hp

Kurskod: HARG04

Kursen syftar till att ge den studerande en fördjupning och utvidgning av de delar av handelsrätten som har betydelse för arbetet som auktoriserad eller godkänd revisor. Tyngdpunkten ligger på associationsrätt, kredit- och obeståndsrätt samt revisorns rättsliga ställning. Kursen är obligatorisk i revisorsutbildningen.

Schema 

HARG04 Schema VT 2021

Kursplan och litteraturlista

HARG04 Kursplan

HARG04 Kurslitteratur VT 2021