lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kommersiell avtalsrätt och förhandling, 15 hp

Kurskod: HARG03

Kursen behandlar kontraktsrätten utifrån ett parts- och beslutsfattarperspektiv och inleds med en genomgång av kontraktsrätten ur såväl ett svenskt som internationellt perspektiv.

Observera att det är obligatoriskt att närvara och aktivt delta på alla föreläsningar/övningar på kursen.

Schema

HARG03 Schema HT 2020

Kursplan och litteraturlista

HARG03 Kursplan

HARG03 Kurslitteratur HT 2020