lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Företagsjuridik II, 15 hp

Kurskod: HARG01

Kursen är en fortsättningskurs i företagsjuridik med målsättningen att studenterna ska få förstärkt kunskap om juridisk metod samt få träning i att identifiera, diskutera, hantera och presentera juridiska problem. Tyngdpunkten ligger på förmögenhetsrätten, med särskild anknytning till sådan avtalsrätt och bolagsrätt som är av betydelse för affärsverksamhet och företagande.

Denna kurs gavs sista gången VT 2017, kursen är ersatt med Aktiebolagsrätt HARG12.

Schema

Schema VT 2017

Kursplan och litteraturlista

HARG01 Kursplan

HARG01 Kurslitteratur VT 2017