lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Miljörätt

KURSKOD: HARA37

Hållbar utveckling med fokus på miljörätt! Kursen omfattar samhällets organisation, förvaltningslag, offentlighet och sekretess. Fokus är svensk miljörätt och EU-miljörätt, men även internationell miljörätt samt miljöpolitiken i EU. Annan lagstiftning av betydelse berörs också, till exempel plan- och bygglagen. Hur hanteras ett miljöärende? Hur fungerar tillståndsprövning och tillsyn? Vem har getts rättsliga möjligheter att delta i processen? Den här typen av frågor besvaras under kursens gång. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar samt projektarbete.

Denna kurs ersätter kursen HARA27.

 

Schema

HARA37 Schema VT 2021 publiceras närmare kursstart

Kursplan och litteraturlista

HARA37 Kursplan VT 2021

HARA37 Kurslitteratur VT 2021 publiceras närmare kursstart

Kontakt

Pernilla Håkansson
Koordinator

pernilla.hakansson@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 99
Rum: EC2-385