lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Miljörätt

KURSKOD: HARA37

Hållbar utveckling med fokus på miljörätt! Kursen omfattar samhällets organisation, förvaltningslag, offentlighet och sekretess. Fokus är svensk miljörätt och EU-miljörätt, men även internationell miljörätt samt miljöpolitiken i EU. Annan lagstiftning av betydelse berörs också, till exempel plan- och bygglagen. Hur hanteras ett miljöärende? Hur fungerar tillståndsprövning och tillsyn? Vem har getts rättsliga möjligheter att delta i processen? Den här typen av frågor besvaras under kursens gång. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar samt projektarbete.

Denna kurs ersätter kursen HARA27.

 

Schema

HARA37 Schema VT 2021

Kursplan och litteraturlista

HARA37 Kursplan

HARA37 Kurslitteratur VT 2021