lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Dataskyddsjuridik, distanskurs, 15 hp

KURSKOD: HARA33

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har inneburit stora förändringar av hur företag och myndigheter arbetar med skydd av personuppgifter. Organisationer som saknar bra ledningssystem för dataskydd riskerar både höga sanktionsavgifter och skadat anseende. Vi ser därför en ökad efterfrågan på personer som förstår hur de nya reglerna ska omsättas i praktiken. Den här kursen vänder sig till alla som behöver grundläggande kunskap om GDPR och kompletterande svensk lagstiftning.

Undervisningen sker på distans i form av videoföreläsningar och inlämningsuppgifter. Detta kompletteras av två obligatoriska heldagsövningar på plats i Lund där du i grupp tillämpar vad du lärt dig genom att tillsammans lösa ett verklighetsnära praktikfall.

Denna kurs ges första gången hösten 2020. Kursen är en distanskurs och den ges på halvfart under perioden 31 augusti 2020 - 17 januari 2021.

Observera att det ingår två obligatoriska heldagsövningar i Lund. Kursen avslutas med skriftlig tentamen i Lund.

Schema

HARA33 Schema HT 2020

Kursplan och litteraturlista

HARA33 Kursplan HT 2020

HARA33 Kurslitteratur HT 2020