lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Dataskyddsjuridik, distanskurs, 15 hp

KURSKOD: HARA33

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har inneburit stora förändringar av hur företag och myndigheter arbetar med skydd av personuppgifter. Organisationer som saknar bra ledningssystem för dataskydd riskerar både höga sanktionsavgifter och skadat anseende. Vi ser därför en ökad efterfrågan på personer som förstår hur de nya reglerna ska omsättas i praktiken. Den här kursen vänder sig till alla som behöver grundläggande kunskap om GDPR och kompletterande svensk lagstiftning.

Undervisningen sker på distans i form av videoföreläsningar och inlämningsuppgifter. Detta kompletteras av två obligatoriska heldagsövningar på plats i Lund där du i grupp tillämpar vad du lärt dig genom att tillsammans lösa ett verklighetsnära praktikfall.

Kursen är en distanskurs och den ges på halvfart. Den kommer att ges nästa gång hösten 2021.

Under hösten 2021 kommer all undervisning att ske på distans, dvs inga heldagsövningar i Lund och tentamen kommer att vara en hemtentamen. 

Schema

HARA33 Schema HT 2020

Kursplan och litteraturlista

HARA33 Kursplan

HARA33 Kurslitteratur HT 2020