lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Miljörätt 

KURSkod: HARA27

Hållbar utveckling med fokus på miljörätt! Kursen omfattar samhällets organisation, förvaltningslag, offentlighet och sekretess. Fokus är svensk miljörätt och EU-miljörätt, men även internationell miljörätt samt miljöpolitiken i EU. Annan lagstiftning av betydelse berörs också, till exempel plan- och bygglagen. Hur hanteras ett miljöärende? Hur fungerar tillståndsprövning och tillsyn? Vem har getts rättsliga möjligheter att delta i processen? Den här typen av frågor besvaras under kursens gång. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar samt projektarbete.

 

Denna kurs gavs sista gången HT 2020. Kursen ersätts av HARA37 Miljörätt.

Schema

HARA27 Schema HT 2020

Kursplan och litteraturlista

HARA27 Kursplan HT 2020

HARA27 Kurslitteratur HT 2020 - Uppdaterad i oktober pga upplageändring