lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp

KURSKOD: HARA23

Kursen Förvaltningsrätt är en grundläggande kurs i förvaltningsrätt och kommunalrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållandet mellan staten och individen. Det handlar också om förhållningsregler för den allmänna förvaltningen, regler om vad myndigheter ska göra och vad de inte får göra i kontakten med enskilda.

  • Hur handläggs ett förvaltningsärende?
  • Hur överklagas ett myndighetsbeslut?
  • Vad får en kommun göra?
  • Hur överklagas kommunala beslut?
  • Kursen behandlar också offentlighet och sekretess.
  • Vad är en allmän handling?
  • Är en allmän handling alltid offentlig?

Den här typen av frågor besvaras under kursens gång. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Kursen examineras genom duggor, seminarier och tentamen.

Schema 

HARA23 Schema VT 2021 

Kursplan och litteraturlista

HARA23 Kursplan

HARA23 Kurslitteratur VT 2021 Uppdaterad 19/2-21