lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Juridisk översiktskurs, 15 hp

Kurskod: HARA10

Kursen erbjuds endast till studenter inom Ekonomie kandidatprogrammet och Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet.

Juridisk översiktskurs är en allmänbildande kurs som ger grundläggande kunskap i handelsrätt. Handelsrätten är ett juridiskt ämne som handlar om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet, nationellt såväl som internationellt. Hit räknas t ex avtalsrätt, bolagsrätt, skatterätt, arbetsrätt, immaterialrätt och konkurrensrätt. Reglerna sätts in i ett företagsperspektiv och man lär sig att arbeta med regler som strategiska instrument, d v s för att uppnå olika önskvärda lösningar.

Juridisk översiktskurs ges både höst- och vårtermin med kursstart under period 2 och löper på helfart under 10 veckor. Minst 75 % aktivt deltagande vid seminarierna är ett obligatoriskt moment på kursen och ett villkor för att få tentera. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen omfattande 15 hp.

Schema

HARA10 Schema HT 2021 kommer närmare kursstart

HARA10 Schema VT 2021

Kursplan, litteraturlista och kurshandbok

HARA10 Kursplan

HARA10 Kurslitteratur HT 2021 kommer närmare kursstart

HARA10 Kurslitteratur VT 2021