lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Arbetsrätt I, 15 hp

kurskod HARA06

Kursen innehåller en introduktion om rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod speciellt med inriktning på arbetslivet. Samspelet mellan arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal liksom skillnader i arbetsrättsligt hänseende mellan privat och offentlig sektor belyses. Därutöver behandlas innehållet i central lagstiftning beträffande förenings- och förhandlingsrätten, medbestämmande, kollektivavtal, stridsrätt m.m. Vidare ingår den enskilde arbetstagarens rättsliga ställning, anställningsskydd, diskriminering, arbetsmiljö, arbetstid, semester m.m. På den offentliga arbetsrättens område behandlas framförallt lagen om offentlig anställning.

Kursen ges på höstterminen och ibland som sommarkurs.

Schema

HARA06 Schema Sommar 2018

Sommarkursen i Arbetsrätt har kursintroduktion med obligatorisk närvaro måndagen den 4 juni. Därefter har vi undervisning i stort sett varje dag för- eller eftermiddag fram till och med den 21 juni. Mellan den 25 juni och 10 augusti är det ingen undervisning planerad utan studenterna har möjlighet till studier på egen hand. Under denna tid har studenterna även möjlighet att arbeta med sitt grupparbete. Från den 13 augusti fram till tentamen är det undervisning i stort sett varje dag för- eller eftermiddag. Under kursen har studenterna ett obligatoriskt grupparbete som redovisas skriftligt och muntligt. Vid den muntliga redovisning, preliminärt den 20 och 21 augusti, är det obligatorisk närvaro. Kursen avslutas den 29 augusti med en skriftligt tentamen.

Kursplan och litteraturlista

HARA06 Kursplan Sommar 2018

HARA06 Kurslitteratur Sommar 2018