lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Arbetsrätt I, 15 hp

kurskod HARA06

Kursen erbjuder en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod med inriktning mot arbetslivet. Samspelet mellan arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal liksom skillnader i arbetsrättsligt hänseende mellan privat och offentlig sektor belyses. Därutöver behandlas innehållet i central lagstiftning beträffande förenings- och förhandlingsrätten, medbestämmande, kollektivavtal, stridsrätt m.m. Vidare ingår den enskilde arbetstagarens rättsliga ställning, anställningsskydd, diskriminering, arbetsmiljö, arbetstid, semester m.m. På den offentliga arbetsrättens område behandlas framförallt lagen om offentlig anställning.

Schema

HARA06 Schema VT 2021 

Kursplan och litteraturlista

HARA06 Gällande kursplan

HARA06 Kurslitteratur VT 2021

Novischguide HT 2020