lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Juridik för tekniker, 7,5 hp

Kurskod: GEMA60

Kursens syfte är att studenten skall bli förtrogen med juridisk metod och förvärva grundläggande kunskap om rättsregler som är särskilt relevanta för arbetsuppgifter som en civilingenjör möter i yrkeslivet på företag eller myndigheter. Särskilt behandlas civilrätt (affärsjuridik), offentlig rätt samt viss process- och straffrätt. Studenten tränas genom verklighetsnära övningsuppgifter i att lösa enklare juridiska problem genom att finna och tillämpa gällande rättsregler. Särskild vikt läggs vid att studenten skall kunna förstå och tillämpa författningstexter (lagtext och andra föreskrifter). Studenten skall också kunna värdera affärs- och samhällsmässiga konsekvenser av olika rättsliga lösningar.

Fr.o.m. läsåret 2017/2018 ges denna kurs endast på höstterminen.

Observera att kurslitteraturen för HT 2017 är uppdaterad i förhållande till litteraturen som anges i kursplanen.

Schema

Schema HT 2017 

Kursplan och litteraturlista

GEMA60 Kursplan 2017/2018

GEMA60 Kurslitteratur HT 2017

Kursinformation

Kursadministratör
Pernilla Håkansson
pernilla.hakansson@har.lu.se
tel. 046-222 78 99

Anmälan och antagning

Kursen ges i samarbete med LTH och all anmälan (även sen anmälan) sker via www.antagning.se, läs mer om anmälan till GEMkurser.
Vid frågor om anmälan och antagning kontakta Paula Karlström paula.karlstrom@kansli.lth.se