lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Miljörätt, 7,5 hp

Kurskod: EXTG70

Kursens mål är att ge kunskap om de viktigaste rättsreglerna inom svensk miljörätt vad avser samhällets åtgärder till skydd för den yttre miljön. Kursen syftar dessutom till att ge en orientering om viktigare regler på miljöområdet inom EU-rätten och annan internationell rätt. Efter genomgången kurs skall de studerande självständigt kunna orientera sig i det miljörättsliga regelverket och lösa miljörättsliga problem. Mer information om kursens innehåll kan fås i kursplanen nedan.

Kursen ges i samarbete med Civilingenjörsutbildningen inom lantmäteri på LTH. Mer info kan du hitta på Lantmäteriutbildningens webbplats

Kursen har ny kurskod, EXTG70,  fr.o.m. våren 2018. Tidigare kurskod var TEK255.

Schema

Schema VT 2018

Kursplan och litteraturlista

EXTG70 Kursplan 2017/2018

EXTG70 Kurslitteratur VT 2018