lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i handelsrätt: Maria Fritz

Disputation

Maria Fritz vid Institutionen för handelsrätt försvarar sin doktorsavhandling.

Maria Fritz har för avläggande av doktorsexamen i handelsrätt författat en vetenskaplig avhandling med titeln Förbudet mot rättsmissbruk i EU-rätten – En förändrad avvägning mellan rättssäkerhet och rättvisa i den svenska skatterätten?

Fakultetsopponent är docent Vladimir Bastidas Venegas, Uppsala universitet.

Läs mer om avhandlingen

För anmälan kontakta Gisela Broomé senast den 11 november kl. 12.

 
17 november 2020
10:15–12:00

Lokal

Tegstamsalen
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund