lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Nya skatteregler för företagssektorn - förändrade förutsättningar för finansiering av svenska företag

Seminarium

Lunds skatteakademi bjuder in till terminens andra seminarium om nya skatteregler för företagssektorn.

Finansdepartementet publicerade i juni 2017 sitt förslag till förändrade regler för företag bl.a. avseende möjligheten att göra avdrag för räntor. Förslaget baseras Företagsskattekommitténs alternativförslag som presenterades 2014 och har  anpassats till OECD:s BEPS-rekommendationer och EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Vid föredraget går Fredrik Berndt, partner Svalner Skatt & Transaktion och mångårig gästföreläsare om ränteavdrag på Lunds universitet, igenom förslaget och diskuterar dess konsekvenser för svenska företag.

Program torsdagen den 12 oktober

16:30 Fredrik Berndt, Svalner Skatt & Transaktion, inleder seminariet.

17:30 Frågor/diskussion

18:00 Postseminarium i Gallerian.

Anmälan till postseminariet är dessvärre stängd. Du är dock välkommen till själva seminariet i mån av plats.

Varmt välkomna!

OM HäNDELSEN

Tid: 12 oktober 2017 kl. 16.30

Plats: Juridiska fakulteten, sal Telaris, Lilla Gråbrödersgatan 4, Lund